MOBİL BÖLÜM
Anasayfa
Haber
Röportaj
Spor
Kültür Sanat
Zonguldak
Komik Videolar
Magazin
Sağlık
Teknoloji
Medya
pusulatv.net
 
‘Maden Bakanlığı kurulmalı’
12 Kasim 2014 19:25:48

Alabaş, tepki yasalarıyla, artan ölümlü iş kazalarının önüne geçilemeyeceğini belirterek, hükümete seslendi:

‘Maden Bakanlığı kurulmalı’

GMİS Genel Başkanı Eyüp Alabaş, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni iş güvenliği düzenlemeleriyle ilgili açıklamasını değerlendirdi. Alabaş, “Türkiye’de emek sömürüsünün önüne geçilecek” deniliyorsa, önce uygulanan bu politikalardan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

Enerji Bakanlığı’nın maden sektörüne hakim olacak seviyede olmadığını ifade eden Genel Başkan Alabaş, bu kazaların önüne geçmek için kesinlikle “Maden Bakanlığı”nın kurulması gerektiğini ve sorunların çözümü için maden sektörü temsilcilerinin görüşünün alınması gerektiğini söyledi.

Röportaj: İlknur Yılmaz

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Eyüp Alabaş, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı yeni iş güvenliği düzenlemelerini değerlendirdi. Genel Başkan Alabaş, madencilik sektörüyle ilgili uygulanan politikaları sert dille eleştirerek, “Artık Türkiye’de Enerji Bakanlığı maden sektörüne hakim olacak seviyede değil. Türkiye’de bu kazaların önüne geçmek için mutlaka ‘Maden Bakanlığı’ kurulması gerekir” dedi.
Son 10 yılda ölümlü iş kazalarının çok arttığını ve her kazanın ardından tepki yasalarının çıkartıldığını dile getiren Alabaş, önemli olanın yasa çıkartmak değil, çıkarılan yasaların uygulanabilirliğini sağlamak olduğunu vurguladı.
Başbakan Davutoğlu’nun konuşmalarının ardından Pusula’nın sorularını yanıtlayan GMİS Genel Başkanı Eyüp Alabaş, şunları söyledi:
İlknur Yılmaz: Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun iş güvenliği düzenlemeleriyle açıklamalarını yakından takip ettiniz. Genel olarak bu düzenlemeyle ilgili ne diyeceksiniz?
Eyüp Alabaş: Sayın Başbakan, madenlerde ve değişik inşaat sektöründeki iş güvenliği kurallarına odaklı yeni bir yasal düzenleme yapılacağını, bu düzenlemenin taslak haline getirildiğini ve meclisten geçirileceğiyle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. İnşallah bu görüşler; iş güvenliği odaklı, çalışanları daha düşünen, çalışanların yeni iş kazalarına maruz kalmaması yönündeki düşünceler istenildiği şekilde meclisten geçer. Bir daha da Türkiye yeni acılar yaşamaz.
Yılmaz: Başbakan Davutoğlu, açıklamasında “Emek sömürüsünün önüne geçmeliyiz” diyor. Siz Genel Maden İşçileri Sendikası olarak, işçilerin haklarını savunuyorsunuz. Bu açıklamayla ilgili ne diyeceksiniz?
Alabaş: Türkiye sanayileşmesini devlet eliyle tamamladığı gibi sendikalaşmasını ve diğer kamu işyerlerinde de emek örgütlenmesini tamamladı. Maalesef, 1980 sonrası uygulanan politikalarla özelleşme ve taşeronlaşmalarla birlikte emek, Türkiye’deki para kazanma aracına dönüştü. İşverenler, maliyet kısıcı unsurlar açısından teknolojik gereçlere yatırım yapmıyorlar. Hammaddeden kısıtlama yapamayacaklarına göre, tek kısıtlama yapabilecekleri şey emek oldu. Türkiye’de ucuz işçilik, emek sömürüsüne dönüştü. Bizim, “Bizdeki işçilik birçok ülkeye göre ucuz. Hatta Çin’den bile ucuz” işçilikle övünen bir Bakanımız var. Dolayısıyla, “Türkiye’de emek sömürüsünün önüne geçilecek” deniliyorsa, önce uygulanan bu politikalardan vazgeçilmelidir.
Yılmaz: Yeni çıkan iş güvenliğiyle ilgili düzenlemeler sizin taleplerinizi karşıladı mı? Bunun yanı sıra Başbakan Davutoğlu, işçi temsilcileriyle görüşmeler yaptıklarını söyledi. Sizinle bir görüşme yapıldı mı? Ya da bu görüşmelerin kimlerle yapılması gerekiyor?
Alabaş: Biz zaman zaman konuşmalarımızda sadece yasa çıkartmakla olmadığını yasayla ilgili denetimlerin arttırılması gerektiğini söylemiştik. Türkiye’de 2012 yılında müstakil bir İş Güvenliği Yasası çıktı, ama buna rağmen iş kazalarında bırakın azalma olmayı, tam tersine çok basit, dünyanın gündemine oturtacak iş kazaları yaşanıyor. Dolayısıyla, özellikle madencilik ve inşaat sektörüyle ilgili açıklamaların ardından madencilik sektörüne çeki düzen verilebilecek yasal düzenlemeler yapılacağıyla ilgili Sayın Başbakanımız kamuoyuyla bilgiler paylaştı. Yalnız bizim üzüldüğümüz bir şey var. O da Sayın Başbakanımız, “Sektörün temsilcileriyle tartışıldı ve sektör temsilcileriyle ciddi toplantılar sonucu bu yasal düzenleme taslağı ortaya konuldu” diye bir bilgi paylaştı. Biz, sektör temsilcileriyle böyle bir toplantı yapılmadığını biliyoruz. En azından yapıldıysa bile işçi sendikalarının bu toplantıdan haberi olmadığını söyleyebiliriz. Son dönemdeki yasal düzenlemeler hep tepki yasası şeklinde yapıldı. Soma kazasından 15 gün sonra meclise bir torba yasa düzenlemesi geldi. Madencileri ilgilendiren de içinde 5-6 madde vardı. Geri kalanların tamamı, kamuda ne kadar problemli iş varsa onları halletmeye yönelik bir yasal düzenlemeydi, ama bırakın çözümlemeyi, yeni problemlerin çıkmasına neden oldu. Kaldı ki, maden sektörü de olmak üzere birçok işyeri yeni düzenlemeleri uygulamadı. Bizim gönlümüz, yeni çıkacak yasada, bir önce çıkan torba yasada anlaşılmayan maddelerin de anlaşılır hale gelmesi umudundaydık. Ama yeni açıklamaların içinde bu konular yok. Meclis çalışmalarında bu konuların takipçisi olacağız.
İş güvenliği ve havza madenciliğiyle ilgili açıklanan konular olması gereken konulardır. Biz yasal düzenlemeler yapılırken, bir kazanın, olayın üzerine yeni yasal düzenlemeler gündeme getiriyoruz. Uygulanabilirliği ancak taraflara danışılarak, ortak bir zemin oluşturularak yasal düzenlemeleri hayata geçirebileceğimize inandığımız için bu düzenlemeler yapılırken sektörün temsilcileriyle konuşularak ve ortak metin haline getirilerek yapılırsa her ikisinin sahip çıktığı bir düzenleme olur. Biz, “yasayı çıkarttırıyoruz, ama uygulattıramıyoruz” diye şikayet etmiyor muyuz? Benim görüşüm alınmadan yapılan bir yasal düzenleme olursa, bunun uygulanmayacağını bildiğim için işveren kanadı “bundan nasıl sıyrılabilirim?” diye düşünüyor. Dolayısıyla bu tür yasal düzenlemeler sektörün temsilcilerine danışılarak yapılması gerekir. Bunun bir de meclis ayağı olacak. Bunlar hükümetin yapmak istediği yasal düzenlemeler ama meclisten geçip geçmeyeceğini de daha bilmiyoruz.
Yılmaz: Maden kazaları ilk olarak Zonguldak, ardından Soma, şimdi de Ermenek ile gündemde. Enerji Bakanı Taner Yıldız, rödevanslı sahaların daha çok denetlenmesi ve önüne geçilmesi yönünde açıklamalarda bulundu. Bunun önüne nasıl geçebilirler?
Alabaş: 10 Aralık 2009 tarihinde Bursa/Mustafa Kemal Paşa’da, 23 Şubat 2010 tarihinde Balıkesir/Dursunbey’de, 17 Mayıs 2010’da Zonguldak/Karadon’da, 6-9 Şubat 2011 tarihlerinde Afşin/Elbistan’da, 7 Ocak 2013 tarihinde Zonguldak/Kozlu’da, 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa/Soma’da ve 28 Ekim 2014 tarihinde Karaman/Ermenek’te madencilikle ilgili çok ölümlü kazalar yaşandı. Maden sektöründe çok ölümlü kazalar, 1992 yılında Kozlu grizu faciasından sonra sektörde ciddi önlemler alınması sonucu 2003 yılına kadar maden sektöründe çok ölümlü kaza yaşanmadı, ama 2003 yılından sonra özelleşmenin ve taşeronlaşmanın yeraltı madenciliğine girmesiyle çok ölümlü kazaları bu sektör yeniden yaşamaya başladı. 2004 yılında Genel Maden İşçileri Sendikası’nın taşeronlaşmanın TTK’ya girdiği dönemde yapmış olduğu açıklamalar var. Özelleşmenin ve taşeronlaşmanın yeraltı madenciliğinde literatüre girmemiş kazalara sebebiyet verebileceğini, bundan derhal vazgeçilmesi gerekildiğini açıklamışız, ama maalesef son dönemde görüyoruz ki, gerek Soma’daki kaza, gerek Karadon’daki kaza, gerekse Ermenek’teki kaza dünya madencilik literatüründe az rastlanan ya da olmayan kazalardır. Zaman, maalesef bizi bu konuda haklı çıkardı. Bu kazaların oluş sebebi, taşeronlaşmanın ve özelleştirmenin yeraltı madenciliğine sokulması ve aşırı kar hırsıyla yeraltında madenciliğinin sürdürülmeye çalışılmasından kaynaklanıyor. 1995 yılından 2003’e kadar madencilik sektöründe çok önemli kaza yaşanmamış, ama 2003’ten sonra çok ölümlü kazalar yaşanmaya başlanmış. 2009’dan sonra da daha çok artmaya başlamış. Her kazadan sonra “yeni yasal düzenlemeler yapılacak ve madencilik sektöründe bu tür iş kazaların, iş cinayetlerinin önüne geçeceğiz” diye açıklamalar yapılırken, kazalar artarak devam ediyor. Dolayısıyla iş güvenliği odaklı bir üretim düşünülmediği için bunlar yaşanıyor. Çıkartılan yasalarda kazaların arkasından tepki yasası olarak gündeme geldiği için bu kazalar yaşanmaya devam ediyor. Umarım bu son olur. Eğer hayatında kömürü görmemiş, kömürü sobada bile yakmamış insanlara siz kömür işletme ruhsatı verir ve madencilik faaliyeti yapmasına müsaade ederseniz, üstelik iş güvenliği kurallarına riayet edebilecek bilgisi, becerisi olmayan kişilere işletme ruhsatı verirseniz, hatta, “Ben sondajın zorunlu olduğunu bilmiyordum. Sondaj makinası alacak da param yoktu” diyebilecek kadar pervasızca açıklama yapan patronlara kömür üretme izni verirseniz, bu tür kazaları yaşamaya devam ederiz.
Yılmaz: Bunun önlemini alacak olanlar kimler?
Alabaş: Bunu yapacak olan da başta Enerji Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı ile denetimleri sağlayacak bakanlıklardır, ama biz çeşitli defalarda söyledik. Artık Türkiye’de Enerji Bakanlığı maden sektörüne hakim olacak seviyede değil. Enerjinin sadece hammadde açısından maden sektörüyle bağlantısı var. Türkiye’de bu kazaların önüne geçmek için mutlaka “Maden Bakanlığı” kurulması gerekir.


İzleme : 5269 defa  
 
 Paylaş
 
 
Yorumlar
YORUM EKLE
 Yorumlar ( 0 )
Henüz bir yorum yapılmamış
 
7 doktor, bir vergi denetmeni ve bir öğretmen Adliye'de...

İzlenme : 171162
Soba yakmak isterken tekneyi yaktılar

İzlenme : 746
27 yılda Zonguldak'ta neler değişti... İzleyince çok şaşıracaksınız

İzlenme : 862
Restoranda müşteriyi vurdu... O dehşet anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı

İzlenme : 909
Fatih Çakır , Ali Rıza Tığ'ın sorularını cevapladı

İzlenme : 133468
25 Aralık Pusula TV Ana Haber Bülteni

İzlenme : 29018
Muslu Belediye Başkanı Sebahattin Adıyaman Yeşim Özdoğan'a konuştu

İzlenme : 3275
24 Aralık Pusula Tv Ana Haber Bülteni

İzlenme : 3104
Akın Kavi'den ''Akdemir'' hakkında şok iddaalar...

İzlenme : 2516
Kampüs'te Bu Hafta -3

İzlenme : 4014
Gökçebey Halkına Sorduk

İzlenme : 3533
Ekrem Murat Zaman, Ali Kaya, Engin Çöl, Artı Eksi'de Konuştu

İzlenme : 2291
23 Aralık Pusula TV Ana Haber Bülteni

İzlenme : 2829
Köksal Toptan Ankara'dan Canlı Yayın konuğumuz oldu

İzlenme : 1603
Özcan Ulupınar Ankara'dan Canlı Yayın Konuğumuz Oldu.

İzlenme : 2118
Sayfa : [1] 2 3 4 5 ... 128
:: Listelenen -> 1916 Kayıt  
 
Son Eklenenler
7 doktor, bir vergi denetmeni ve bir öğretmen Adliye'de...
171162 izlenme 
Soba yakmak isterken tekneyi yaktılar
746 izlenme 
27 yılda Zonguldak'ta neler değişti... İzleyince çok şaşıracaksınız
862 izlenme 
Restoranda müşteriyi vurdu... O dehşet anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı
909 izlenme 
Fatih Çakır , Ali Rıza Tığ'ın sorularını cevapladı
133468 izlenme 
25 Aralık Pusula TV Ana Haber Bülteni
29018 izlenme 
Muslu Belediye Başkanı Sebahattin Adıyaman Yeşim Özdoğan'a konuştu
3275 izlenme 
24 Aralık Pusula Tv Ana Haber Bülteni
3104 izlenme 
İlgili Videolar
7 doktor, bir vergi denetmeni ve bir öğretmen Adliye'de...
171162 izlenme 
Soba yakmak isterken tekneyi yaktılar
746 izlenme 
27 yılda Zonguldak'ta neler değişti... İzleyince çok şaşıracaksınız
862 izlenme 
Restoranda müşteriyi vurdu... O dehşet anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı
909 izlenme 
Fatih Çakır , Ali Rıza Tığ'ın sorularını cevapladı
133468 izlenme 
25 Aralık Pusula TV Ana Haber Bülteni
29018 izlenme 
HAVA DURUMU
  İstatistik
  Dün : 307
  Bugün : 154
  Toplam: 5963986
   Şuan Çevirimiçi:

 13 konuk,

 
PUSULA

KATEGORİLER

PUSULA

Copyright © Pusula Gazetesi